Odstąpienie od umowy

Sprzedawca:

Firma “MIJ” J.Kusiak Spółka Jawna 
Ul. Puszkina 82, 
92-516 Łódź 
NIP: 727-012-88-54
REGON: 470372909 

Konsument:  Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Przedsiębiorca:  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną (np. spółka komandytowa) i prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 

Warunki odstąpienia od umowy zawartej na odległość

  • Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) konsument może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, powyższe przepisy nie dotyczą przedsiębiorców.
  • Zwrot nie dotyczy przedmiotów sprowadzanych na indywidualne zamówienie klienta.
  • Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.

Zwracany przedmiot:

  • musi być kompletny 
  • nieuszkodzony
  • nie może nosić śladów użytkowania  (w przypadku przedmiotów elektrycznych / elektronicznych podłączenie takiej części również jest traktowane jako użytkowanie)
  • musi mieć oryginalne opakowanie 
  • powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem podczas transportu 
  • do przesyłki należy dołączyć paragon oraz oryginał wypełnionego formularza

Jeśli wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu otrzymanych płatności od kupującego (konsumenta) w ciągu 14 dni od otrzymania przedmiotu.

  • Sprzedający nie ponosi kosztów transportu odsyłanego przedmiotu.

W celu odstąpienia od umowy należy pobrać formularz znajdujący się poniżej i przesłać wypełniony na adres e-mail: e-sprzedaz@mij.pl lub na adres siedziby naszej firmy: Firma “MIJ” Ul. Puszkina 82, 92-516 Łódź