Reklamacje

Reklamacje należy złożyć drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie firmy „MiJ” J. Kusiak Spółka Jawna 92-516 Łódź, ul. Puszkina 82 KRS 0000009697. NIP 727-012-88-54,REGON :470372909
Tel.: 728 491 215
Tel.: 42 2363031
e-mail: e-sprzedaz@mij.pl
W godzinach:
Pon.-Pt. 7°°-15°°
Wszystkie oferowane przez nas towary posiadają gwarancję jakości producenta. Zakupione produkty przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych.
Reklamacje dotyczące:

  1. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
  2. niezgodności towaru z zamówieniem

należy zgłosić bezzwłocznie do momentu stwierdzenia niezgodności. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu rozpatrujemy tylko na podstawie protokołu uszkodzeń spisanego z kurierem dostarczającym przesyłkę.

  1. Reklamacje produktów posiadające karty gwarancyjne.

Okres gwarancji i jej szczegółowe warunki są określone w karcie gwarancyjnej przez producenta lub dystrybutora. Prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami.

  1. Reklamacje produktów na zasadach rękojmi.

W ciągu dwóch lat od daty zakupu (dotyczy sprzedaży klientom indywidualnym) możesz złożyć reklamację w razie stwierdzenia:

  1. Wad fabrycznych towaru (wad materiałowych lub technologicznych)

Rękojmią nie są objęte uszkodzenia na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu elementów współpracujących z reklamowaną częścią. Roszczenia z tytułu rękojmi dotyczą tylko samego towaru (naprawa, wymiana na wolny od wad lub zwrot równowartości). Roszczenia nie dotyczą kosztów dodatkowych: transportu, montażu, demontażu itp.
Reklamacje należy złożyć wypełniając formularz reklamacyjny zamieszczony u dołu strony (czerwony przycisk). Jeśli reklamacja spełnia wymogi formalne, uzgadniamy warunki dostarczenia wadliwego towaru wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu do naszej siedziby. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu oraz montażu produktu w warsztacie specjalistycznym. Reklamacje rozpatrywane są najszybciej jak to tylko jest możliwe. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy Jeśli naprawa będzie ekonomicznie nieuzasadniona, a wymiana z różnych powodów niemożliwa (na przykład z powodu wycofania towaru ze sprzedaży), zwrócimy równowartość ceny towaru lub zaoferujemy inne, dostępne w naszej ofercie towary do wyboru. Przedstawione w sklepie zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą odbiegać od faktycznego wyglądu produktu. Różnica w wyglądzie produktu przedstawionego na zdjęciu i produktu faktycznie otrzymanego nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji.